Kontakt

Siedziba:
61-752 Poznań, ul. Grochowe Łąki 7A/8
tel. 728 588 428
e-mail: sekretariat@stowarzyszeniewkp.pl

 

dyżury: wtorek 9:30-12:00

środa 14:00-16:00

czwartek 9:30-12:00

 

numer KRS: 0000372009
NIP: 7781476415
REGON: 301612598

 

numer rachunku bankowego :

Bank PKO BP S.A., nr 70 1020 4027 0000 1502 0877 8880

 

Stowarzyszenie „Wiedza, Kultura, Pomoc”

ul.Grochowe Łąki 7a/8

61-752 Poznań