Nasze cele

Wiedza

 

Przyczynianie się do pogłębiania w społeczności Wielkopolan:

  •  świadomości prawa,
  •  znajomości przepisów,
  •  przekonania o konieczności korzystania z fachowej pomocy prawnej,
  •  znajomości języków obcych szczególnie fachowych, jak np. języka angielskiego prawniczego,
  •  wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych.

 

Cel ten realizowany będzie poprzez:

  • wykłady,
  • sympozja,
  • konferencje oraz publikacje a także kursy, lekcje, tłumaczenia.

 

 

Kultura

 

Zainteresowanie sponsorów i pozyskiwanie poprzez

działalność stowarzyszenia środków na wspieranie działalności instytucji kultury w Poznaniu i Wielkopolsce (w tym także prywatnych teatrów, galerii, muzeów itp.).

 

Pomoc

 

Środki pozyskiwane z działalności szkoleniowej i związanej z organizacją imprez przeznaczone zostaną również na wspomaganie rodzinnych domów dziecka na terenie Miasta Poznania i Wielkopolski, pogotowia opiekuńczego i dzieci specjalnej troski, w tym także ognisk artystycznych skupiających te dzieci, a także przedsiębranie doraźnych akcji pomocowych wspólnie z innymi organizacjami pro bono.