O stowarzyszeniu

STOWARZYSZENIE „WIEDZA, KULTURA, POMOC” powstało w 2010 roku i jest

organizacją interdyscyplinarną skupiającą fachowców z różnych dziedzin.

W naszym gronie znaleźli się naukowcy, prawnicy, lekarze, psychologowie,

ekonomiści, a nawet znana malarka. Wszystkie te osoby cechuje otwartość na

potrzeby innych ludzi, empatia i gotowość w do niesienia pomocy.

 

Zarząd
Krystyna Gwoździcka – PREZES – radca prawny, członek Zrzeszenia Prawników

Polskich, wieloletni działacz organów samorządu radcowskiego na szczeblu

lokalnym i krajowym, wieloletni praktyk, wykładowca, członek rad

nadzorczych.

 

Iwona Parulska – WICE PREZES – radca prawny, przez wiele lat działała w

organach samorządu radcowskiego, wieloletni praktyk i wykładowca

 

 

Ewa Zakrzewska – WICE PREZES – radca prawny, przez wiele lat działała w

organach samorządu radcowskiego, wieloletni praktyk i wykładowca

 

Krystian Kościński – WICE PREZES – radca prawny-adwokat, przez wiele lat

działał w organach samorządu radcowskiego, wieloletni praktyk

 

Wojciech Gołębowski – SEKRETARZ – radca prawny, działał w organach

samorządu radcowskiego, wykładowca z zakresu prawa zamówień

publicznych, specjalista w zakresie przetargów publicznych, były arbiter z

listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz były

obserwator postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z ramienia

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

 

Piotr Witkowski – SKARBNIK – radca prawny, praktyk w zakresie

prawa handlowego i podatkowego, wykładowca

 

dr Matylda Gwoździcka-Piotrowska – członek Zarządu Stowarzyszenia -radca

prawny, praktyk

i wykładowca przedmiotów prawniczych

 

Mirosław Maciejewski – członek Zarządu Stowarzyszenia – adwokat-radca

prawny